Plataformes digitals al servei del reciclatge

Plataformes digitals al servei del reciclatge

Plataformes digitals al servei del reciclatge

La Comissió Europea ha adoptat un nou Pla d’Acció per a l’Economia Circular. Un dels principals és el Eureopean Green Deal, la nova agenda europea per al creixement sostenible de la nostra economia i el nostre planeta.

EL nou pla anuncia iniciatives que fan referència al cicle de vida complet dels productes, fent focus en el disseny, la promoció de processos d’economia circular, el foment del consum responsable i anima a treballar perquè els recursos usats en l’economia europea es quedin en ella tant de temps com sigui possible.

I que passa amb l’economia circular i / o l’economia de plataforma i el reciclatge?

L’economia de plataforma, com un element principal de la transformació digital, fomenta el mercat transparent i eficient, ajuntant en un mateix espai a banda i banda de l’economia: els compradors i els venedors. Avui en dia, les tecnologies digitals i en especial les plataformes digitals ofereixen solucions que poden ser molt importants per dur a terme l’economia circular en tots els àmbits.

Les plataformes poden ser un recurs per a l’intercanvi comercial i informació molt valuosa per a l’economia circular dels mercats. A més, l’anàlisi de l’Fast Data i el Big Data de les plataformes pot ajudar a monitorar, avaluar i entendre els recursos emergents i els fluxos de valor. Després d’aquest enfocament, és possible realitzar un seguiment de les transaccions, els fluxos de material i valor. Això permet comprendre que fluxos de materials existeixen i cap a on es dirigeixen, el que també permet la innovació i l’eficiència en la mateixa plataforma.

A més, els intercanvis produïts en una plataforma es poden automatitzar, controlar i millorar a través d’algoritmes específics que permeten generar mercats automatitzats. A través d’això, les plataformes digitals haurien de permetre una assignació més efectiva, treballant en la logística inversa, el tancament de bucles i la reducció de la pèrdua de material. Això també redueix la dependència dels escassos recursos primaris dels mercats volàtils o insegurs.

La preparació digital dels diferents players segueix sent un punt crític, però el futur de l’economia circular és indubtablement digital. L’European Green Deal se centra en aquest punt: les tecnologies digitals són un facilitador crític per assolir els objectius de sostenibilitat de l’Acord Verd en molts sectors diferents. La Comissió explorarà mesures per garantir que les tecnologies digitals com la intel·ligència artificial, l’5G, l’intercanvi de dades en el núvol i l’Internet de les coses puguin accelerar i maximitzar l’impacte de les polítiques per fer front al canvi climàtic i protegir el medi ambient.

shares