El Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación: què és i com accedir-hi.

El Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación: què és i com accedir-hi.

El Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación: què és i com accedir-hi.

El passat 9 de juliol el Gobierno va presentar el Plan de Choque para la Ciencia i la Innovación amb l’objectiu de dinamitzar el sistema públic i privat d’I+D. El pla, que posa damunt la taula 1056 milions d’euros en inversió directa i 508 milions en préstecs pel 2020 i 2021, es construeix i defineix en 3 eixos i 17 mesures:

 • Eix 1: Investigació en Innovació en Salut, al qual s’hi destinaran 215,9 milions d’euros.
 • Eix 2: Transformació del Sistema de Ciencia i atracció i retenció del talent, amb un pressupost de 523,5 euros.
 • Eix 3: Impuls a la I+D+I empresarial i indústria de la ciència, amb un pressupost de 317 milions i 508 per a préstecs i empreses.

El tercer eix té com a objectiu reforçar les bases del nostre teixit productiu innovador com un dels pilars de la reconstrucció econòmica i social del país.  Es plantegen nous instruments per impulsar la capacitat innovadora de les nostes empreses amb mesures concretes de caràcter transversal en els sectors estratègics.

Per fer-ho possible, es duran a terme 6 mesures.

 • Duplicar en tres anys les ajudes a la I+D+D empresaria mitjançant  el nou Plan Estratégico de la Agencia de Innovación CDTI en tres vectors: I+D, innovació tecnològica i capital risc tecnològic.
 • Valoritzar i conectar la ciència bàsica de centres d’investigació públics amb les empreses. Per fer-ho possible, el CDTI, fent ús de la seva societat de capital risc Innvirte, co-invertirà, juntament amb inversors privats i centres públics, en la creació de societats per al desenvolupament empresarial de resultats d’investigació obtinguts per diferents grups d’investigació.
 • Donar suport al I+D+I empresarial en el sector de l’automoció, incrementant la dotació del programa “Misiones de Ciencia e Innovación: Movilidad Sostenible e Inteligente” i mitjançant la posada en marxa d’un programa de compra publica d’innovació per infraestructures de mobilitat.
 • Donar suport al I+D+I empresarial en el sector de l’aeronàutica, amb l’objectiu d’incrementar de manera rellevant la participació de les empreses espanyoles en futuros programes internacionals de desenvolupament d’aeronaus.
 • Consolidació del model i tecnologia de les PYMES espanyoles amb Sello de Excelencia Europea . Aquelles amb el Sello de Excelencia del programa EIC Accelerator de la Comissió Europea des de 2019 en endavant, podran beneficiar-se d’ajudes directes properes al milió d’euros per empresa.
 • Desenvolupament de la Industria de la Ciència estenent el model de compra pública precomercial cap a la compra de prototips a entitats i centres d’investigació i tecnologia.

I quines son les principals ajudes destinades a les empreses?

EIC Accelerator – El programa

El programa EIC Accelerator és el successor del programa Instrumento PYME (o SME Instrument). Es tracta d’un programa de financiació d’startups PYMES sota el programa marc H2020, que dona suport a projectes d’elevat risc empresarial, potencial i nivell d’innovació de productes, serveis o models de negoci que generen un creixement econòmic generalitzat.

Mitjançant el programa EIC Accelerator, les empreses poden accedir a financiació mixta de fins a 2,5M€ materialitzats en forma de subvenció i fins a 15M€ en forma de capital, donant entrada al EIC Fund com a inversor en el últim cas.

Les empreses que obtenen una valoracio molt alta durant el procés d’evaluació del programa, pero que no poden ser finçades per les limitacions de pressupost, se’ls concedeix el Sello de Excelencia o Seal of Excellence.

 

EIC Accelerator – Novetats amb el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación

El Plan de Choque preveu un programa específic per aquelles empreses que hagin rebut el Sello de Excelencia des de 2019 en endavant. La avantatge d’aquest programa es que redueix l’esforç de gestió de l’evaluació ja que es disposa d’una evaluació internacional del EIC mitjançant el Sello i es preveu adjudicar ajudes directament a aquelles empreses que el posseeixin.

Aquesta mesura vol facilitar a Espanya un programa intermig entre NEOTEC i EIC Accelerator que permeti a les empreses madurar la seva tecnologia i el seu model de negoci. Aquest programa consisteix en donar ajudes properes a un milió d’euros per empresa, que la ajudin a abordar la validació en entorns rellevants de la seva tecnologia, afinar el seu model de negoci i apuntalar l’estructura de la seva empresa de cara a un posterior escalat.

Al 2020 està previst que vegi la llum un pilot amb 10M€ de dotació, que permetrà finançar 10 empreses españoles. Pel 2021 es preveu una dotació de 50M€, equivalent a 50 empreses finançades.

 

NEOTEC – El Programa

NEOTEC té com a objectiu donar suport a la creació i consolidació de noves empreses de base tecnològica a Espanya. Una empresa amb base tecnològica (EBT) és una empresa l’activitat de la qual es centra en l’explotació de productes o serveis que requereixen de l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora. Les EBT basen la seva estratègia de negoci o activitat en el domini intensiu del coneixement científic i tècnic.

NEOTEC, en la seva última edició, ofereix subvencions a empreses amb menys de 3 anys d’antiguitat per un màxim del 70% de pressupost finançable i 250.000€. Al 2021 comptarà amb un pressupost de 25M€, el que permetrà finançar unes 100 empreses.

 

Inversions en empreses i startups

El Plan recull les següents propostes d’inversió addicionals per empreses i startups.

1. Consolidació del I+D empresarial: 70M€ (subvencions) + 40M€ (préstecs)

 • Desenvolupament de tecnologies de vanguardia a mig i llarg termini per empreses consolidades per reptes globals (sostenibilitat, energia, mobilitat, salut) que assegurin la seva competitivitat i presència en les cadenes globals de valor afegit  – Misiones Ciencia e Innovación. Aquestes hauran de ser el motor sobre les cadenes de proveïdors.
 • Suport continuat i personalitzar a la I+D+I empresarial segons el grau de maduresa, ja siguin empreses que comencen a desenvolupar la seva pròpia tecnologia, les que ho fan de manera no sistemàtica o les que ja tenen una certa trajectòria.
 • Foment de la transferència de tecnologia. Reforç de les subvencions Neotec (el programa públic ,més gran de suport a l’emprenedoria tecnològica) i establiment de fons de transferència especialitzats.

2. Potenciació de la innovació tecnològica empresarial: 45M€ (subvencions) + 93M€ (préstecs)

 • Suport a la capacitació tecnològica. Desenvolupament de les primeres capacitats tecnològiques com a pas previ al I+D+I, mitjançant la compra i adaptació d’actius tangibles i intangibles.

3. Foment del capital risc tecnològic: 200M€ (préstecs) adicionals.

 • Coinversió en empreses tecnològiques i consolidació d’empreses tecnològiques en risc de desaparició o absorció per la crisis sobrevinguda.
 • Crowfunding científic – tecnològic per la participació ciutadana en fons especialitzats de transferència tecnològica.

 

Vols saber més? No dubtis en escriure’ns i presentar-nos el reu repte.

A Blue Room Innovation hem assessorat 39 empreses en els dos últims anys per presentar-se al programa SME Instrument i EIC Accelerator. Més del 50% de les sol·licituds han rebut el Sello de Excelencia, el que els faria elegibles pel nou programa de financiació nacional per rebre 1M€ de manera automàtic. Si tu també vols que t’ajudem a aconseguir-ho, no dubtis en contactar-nos. 

Referències:

Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación: https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Plan_de_choque_para_la_Ciencia_y_la_Innovacion.pdf

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=85931c2032f23710VgnVCM1000001d04140aRCRD  

shares