RECICLOS & contractes intel·ligent

RECICLOS & contractes intel·ligent

RECICLOS & contractes intel·ligent

RECICLOS utilitza contractes intel·ligents per gestionar el programa de recompenses de forma transparent i eficient

El sistema RECICLOS combina noves tecnologies digitals i tecnologia blockchain, per reconèixer i premiar els que realitzen el reciclatge de manera correcta, transparent, eficient i eficaç.

És un model innovador que premia amb incentius sostenibles i fa de la tecnologia el seu principal avantatge. El ciutadà només ha de fer una fotografia dels residus, els recicla com de costum en el contenidor corresponent i acumula punts per rebre recompenses de caràcter sostenible.

Els punts acumulats pels ciutadans i ciutadanes que participen a RECICLOS es poden bescanviar per descomptes en el transport públic, lloguer de bicicletes per a una major contribució a la reducció de l’impacte ambiental, descomptes en comerços locals, projectes col·lectius que millorin el municipi a través de entitats col·laboradores ambientals, socials o donacions a ONGs.

 

La tecnologia Blockchain

La tecnologia Blockchain es troba entre les forces més disruptives de l’última dècada i el seu poder per registrar, fer possible i assegurar un gran nombre i varietat de transaccions és incomparable. La mateixa tecnologia -Distributed Ledger Technology (DLT)- que impulsa bitcoin també permet una millor execució de sortejos, i loteries mitjançant la compra de tokens amb RECICLOS per a la participació en aquests sortejos mijançant participacions de loteries tokenizadas, per donacions i crowdfunding.

Per mantenir l’interès en un programa de recompenses, cal una confiança total en el sistema que ho sustenta, i la seva transparència és clau tant per als ciutadans com per a les organitzacions de finançament. Així, els DLT són la solució adequada per proporcionar la transparència, traçabilitat, auditabilitat exigides, de forma compatible i escalable per les nombroses administracions públiques locals i empreses implicades en la gestió de residus.

A RECICLOS, la veritable i incontestable elecció aleatòria dels guanyadors es s’ha desenvolupat amb contractes intel·ligents per aportar transparència i igualtat a al procés de loteries i sortejos, així com per rastrejar totes les transaccions entre usuaris. L’avantatge d’utilitzar contractes intel·ligents és que contribueixen en gran mesura a la confiança dels ciutadans en la creença necessària de que les regles s’apliquen de manera justa a TOTS.

Un contracte intel·ligent és un programa que viu en un sistema no controlat per cap de les parts, en aquest cas a la xarxa Alastria.io i s’executa automàticament: quan s’activa una condició preprogramada, no subjecta a cap tipus d’avaluació humana. El smart contract executa la clàusula contractual corresponent, en el cas de RECICLOS per designar guanyadors d’entre els participants, amb un nivell d’eficiència, transparència i seguretat tan alt que no necessita notaris humans per inspeccionar o presenciar el sorteig. Alastria és una associació sense ànim de lucre que promou l’economia digital a través del desenvolupament de tecnologies de comptabilitat descentralitzades / Blockchain.

L’aplicació de contractes intel·ligents té com a objectiu reduir o eliminar la gestió 24/7 de el programa gratificant RECICLOS, i les despeses i esforços per captar i mobilitzar la ciutadania i organitzacions públiques en el procés d’escalat del reciclatge digital a Espanya.

 

RECICLOS a positiveblockchain.io:

https://positiveblockchain.io/database/reciclos/ 


shares