En quin punt es troba l’educació STEAM a Europa? Compendi projecte CHOICE

En quin punt es troba l’educació STEAM a Europa? Compendi projecte CHOICE

En quin punt es troba l’educació STEAM a Europa? Compendi projecte CHOICE

En el marc del Projecte CHOICE, que té com a objectiu motivar més joves, i especialment a nenes, a triar carreres STEM a través de la creació d’un enfocament educatiu innovador i transversal STE(A)M que incorpora l’art, la creativitat i la innovació en les matèries STEM.

Per aconseguir això, primer duem a terme un anàlisi d’iniciatives existents, millors pràctiques i actituds d’estudiants i educadors cap STE(A)M en contextos educatius, produint els següents resultats:

Informes nacionals que resumeixin les iniciatives locals i regionals i les millors pràctiques, així com les actituds dels estudiants i els enfocaments dels professors cap a les matèries STEM

Un estudi d’estat de l’art que serveix com a informe comparatiu que resumeix les troballes clau a cada país implementador, així com una descripció general completa de les iniciatives i bones pràctiques implementades en tots els països socis

Un Compendi d’estudi de cas de pràctica reflexiva que funciona com una col·lecció d’estudis de cas discutits durant els grups de reflexió que es van dur a terme a cada país implementador amb representants d’empreses, institucions d’educació superior i autoritats locals com a participants

Després d’analitzar els resultats, hem arribat a la conclusió que hi ha la necessitat de reforçar el coneixement digital entre els docents i començar a pensar en la implementació de noves metodologies interdisciplinàries, ja que per als estudiants sembla que el model tradicional és poc atractiu. CHOICE treballa per assolir l’èxit i cobrir aquestes necessitats!

shares