La blockchain ha despertat l'entusiasme dels experts en economia circular a causa de la seva capacitat per rastrejar materials i millorar la precisió en la compartició d'informació en una xarxa. A més de la seva aplicabilitat en l'economia circular, aquesta tecnologia s'ha utilitzat amb èxit en diverses àrees, des d'empoderar els refugiats fins a contribuir en la recerca mèdica contra el càncer. Amb els seus contractes intel·ligents i la seva seguretat informàtica, la blockchain té el potencial de transformar el comerç. Segons Gartner, s'espera que per a 2030 els ingressos generats per la blockchain arribin als 3,1 bilions de dòlars, la qual cosa reflecteix el seu èxit durador.

El blockchain i l'economia circular

La tecnologia blockchain té un valor clau per a l'economia circular en permetre el seguiment i la circulació eficient de materials al llarg de les cadenes de subministrament. Ajuda en la reutilització, remanufactura, reciclatge i compostatge de materials, facilitant la presa de decisions informades i compartint la responsabilitat dels fluxos de materials. Tot i que la seva implementació generalitzada ha estat limitada a causa de la necessitat de col·laboració i canvis operatius, el potencial transformador de la blockchain en l'economia circular segueix sent rellevant i prometedor.

L'adopció de la tecnologia blockchain en l'economia circular pot accelerar-se, especialment a Europa, a causa dels canvis legislatius que requereixen la creació de passaports digitals per a productes. Tot i que la UE no ha especificat l'ús de la blockchain, es considera que aquesta tecnologia té les capacitats necessàries pels passaports, la qual cosa permetria la traçabilitat de components i dades verificables sobre durabilitat i capacitat de reparació. Això impulsaria el valor financer dels productes recondicionats i promouria la presa de decisions informades per fomentar la reutilització, remanufactura i reciclatge. No obstant això, perquè l'economia circular funcioni de manera efectiva, es requereixen incentius econòmics que impulsin els productors a eliminar el malbaratament des del principi.

El potencial de la blockchain en l'economia circular

Brown, expert en tecnologia blockchain, veu el seu potencial no només en el compliment normatiu i l'estalvi de costos, sinó en les següents etapes d'adopció. A mesura que les empreses tanquen el cicle a les seves cadenes de subministrament utilitzant la blockchain, prioritzen la reutilització, remanufactura i restauració, la qual cosa genera noves fonts d'ingressos i captura de valor prèviament malbaratat. La major circulació de materials també crea una moneda per a aquestes peces, fomentant-ne la major utilització. La blockchain permet el registre de la ubicació, qualitat, propietat i pagaments, capacitant els actors en cada etapa del producte per mantenir el valor màxim.

No obstant això, Ken Webster, investigador a la Universitat de Cranfield i exdirector d'innovació a la Fundació Ellen MacArthur,fa èmfasi en la importància de conèixer l'origen, composició i destí dels materials en una economia circular. Creu que el valor de la blockchain rau en millorar la "responsabilitat total del producte" i en impulsar les empreses a redissenyar productes i sistemes per aconseguir una recuperació òptima dels materials. En fomentar la transparència i la responsabilitat, la blockchain pot impulsar la innovació aigües amunt i minimitzar l'impacte ambiental.

La influència de la política governamental

La política governamental és clau per aprofitar els beneficis de la tecnologia blockchain. Utilitzant la blockchain i aplicant impostos a recursos no renovables, les empreses poden transformar els seus models de negoci. Això inclou incentius financers per reduir residus i contaminació, alineant així les estratègies corporatives amb una economia circular. Amb la blockchain, les empreses també poden implementar esquemes on paguen pels costos de recuperació al final de la vida útil dels seus productes, així com cobrar als fabricants per les seves emissions de carboni. Si la blockchain evoluciona per permetre aquests sistemes, les empreses podran assumir la responsabilitat total dels materials utilitzats en els seus productes, tancant el cicle de la cadena de subministrament i maximitzant els fluxos de valor. En definitiva, la blockchain podria impulsar la transició cap a una economia circular.

 

En conclusió, la blockchain té el potencial d'impulsar la transició cap a una economia circular en permetre la traçabilitat de materials, promoure la reutilització i el reciclatge, i millorar la responsabilitat total del producte. Amb la política governamental adequada i els incentius econòmics adequats, aquesta tecnologia pot revolucionar la forma com gestionem els recursos i tancar el cicle de la cadena de subministrament. La blockchain és una eina poderosa per avançar cap a una economia més sostenible i eficient.

Troba'ns!

Cristòfol Grober 4, local 35

17001 - Girona 

info@blueroominnovation.com

Gran Via Carles III, 98 planta 10

08028 - Barcelona

info@blueroominnovation.com

Copyright © 2023 Blue Room Innovation    Política de Privacitat - Avís LegalPolítica de Cookies

Catalan