La tecnologia blockchain en el sector cultural i creatiu

Com poden les industries cultural i creativa de la UE beneficiar-se de les noves
tecnologies com el blockchain?

El blockchain té un enorme potencial per enderrocar barreres que podrien conduir a una major eficiència, major rendició de comptes, menors costos i major remuneració per als artistes.

A part dels beneficis com una major transparència, desintermediació, nous canals de vendes i compromís, amb els NFT (tokens no fungibles), hem inventat la noció de propietaris d'ús per a que tots els usuaris que utilitzen la creació automàticament es converteixin en copropietaris.

Els NFT permeten assolir nivells de valor sense precedents per a qualsevol creació, protegeixen aquest valor així com consoliden una relació de compromís amb el creador. Són una gran i valuosa oportunitat per als creadors.

 

Remuneració i economia creativa

Així ho deixaven entreveure ja diferents publicacions de l'any 2017 publicats pel Fòrum Econòmic Mundial. En l'economia creativa, el blockchain pot redefinir com es remunera als artistes actuant com una plataforma per als creadors de propietat intel·lectual que els permeti rebre valor pel seu treball.

Una queixa comuna presentada pels artistes és que, a dia d'avui, per obtenir benefici per les seves creacions han d'estar en organitzacions de drets d'interpretació o han de comptar amb nous intermediaris com YouTube o Spotify. En inserir cada vegada més actors en la cadena de valor entre els artistes i les seves audiències, els artistes veuen retallat l'ingrés que reben per l'explotació de les seves creacions i tenen menys control sobre com es cotitzen, comparteixen o publiciten les seves obres creatives.
Per exemple, a Spotify es necessitarien entre 120 i 170 reproduccions per a que els titulars de drets rebin els seus primers ingressos.

Blochchain technology art

Contractes Intel·ligents

El blockchain té la capacitat per gravar contractes per ajudar als artistes a gestionar els drets digitals i assignació d'ingressos compartits amb els col·laboradors del procés creatiu. Tals contractes intel·ligents tenen el potencial per reemplaçar els contractes convencionals, que poden ser esotèrics i deixar alguns artistes amb poc poder sobre l'explotació i condicions del contingut que generen.

Totes les transaccions d'una creativitat es poden veure i validar, incloent qui va accedir a la feina i quants ingressos ha generat cada treball en qualsevol moment. Això permetrà a les parts interessades tenir una un millor coneixement de la valor global del que s'està produint, permetent generar un llibre de comptabilitat digital proporcionat gràcies a la cadena de blockchain.

El valor del contingut

El contingut creatiu pot tenir un preu incorrecte. En rastrejar la demanda de contingut creatiu amb blockchain, els preus podrien ser més dinàmics. Els preus del contingut poden fluctuar segons l'oferta i la demanda. A més, els artistes podrien controlar els preus i tenir la capacitat de fixar-los per si mateixos sense haver de passar per un complex ecosistema d'intermediaris.

Una vegada que es crea aquest valor, existirien els mitjans per a la preservació d'aquest valor.

Finalment, la nova tendència d'engagement amb els consumidors, a través del blockchain, i la tokenització de les creacions, representa una oportunitat per als diferents canals de venda i per a la fidelització, millorada gràcies als NFT (Non-fungible-tokens).

Advoquem per una nova gestió de la propietat intel·lectual i els drets, i el compromís, a través dels usowners: els usuaris són copropietaris de les creacions, part activa en la seva governança, procedència, autenticitat i protecció.

Si vols descobrir altres camps d'aplicació de l'blockchain, et convidem a seguir llegint el nostre post d' aplicacions blockchain en entorns educatius.

Troba'ns!

Cristòfol Grober 4, local 35

17001 - Girona 

info@blueroominnovation.com

Gran Via Carles III, 98 planta 10

08028 - Barcelona

info@blueroominnovation.com

Copyright © 2023 Blue Room Innovation    Política de Privacitat - Avís LegalPolítica de Cookies

Catalan