Primera jornada de Blue Room Innovation amb el Clúster de Packaging.

El Clúster de Packaging de Catalunya, entitat que agrupa més de 100 membres de l'entorn del packaging i els embalatges, ha organitzat una jornada per visitar la planta de reciclatge d'envasos de Gavà.

El personal de Blue Room Innovation, que es va estrenar com a membre del clúster amb la visita d'ahir, va poder compartir l’experiència juntament amb altres membres d’aquesta entitat que persegueix millorar la competitivitat de l’ecosistema del món del packaging mitjançant la intel·ligència de mercat, networking i diferents projectes.

La jornada es va iniciar amb una introducció a l’aula ambiental per contextualitzar la planta dins del sistema metropolità de gestió de residus i posteriorment es va realitzar una visita guiada que va permetre conèixer tot el procés de reciclatge des de l'entrada dels envasos fins a la sortida.

Tot i que els envasos arriben per separat dels altres residus municipals, cal fer una selecció, ja que la fracció dels envasos inclou una gran varietat de materials que només es poden reciclar després de separar-los completament.

Coneix millor el procés a la planta

La planta de reciclatge de Gavà se centra en el reciclatge d’envasos domèstics, els que el ciutadà llença al contenedor groc.

Durant la visita guiada vam poder conèixer a fons el procés de tractament dels envasos una vegada es reben a planta:

  • En primer lloc els envasos són separats segons el volum. Aquest procés permet fer una separació a gran escala entre els residus que posteriorment podran ser reciclats i els impropis.
  • Seguidament i gràcies a una llum òptica, els residus se seleccionen segons el material: metalls, brics, i plàstics de diferents tipus com a PEAD (polietilè d’alta densitat), PEBD (polietilè de baixa densitat), PET, etc.
  • Una vegada els residus s’han separat correctament, els materials reciclables es prensen en bales per facilitar l’emmagatzematge i el transport cap a les empreses recicladores.

Refusar, re-pensar, reduir, re-utilitzar, reparar, restaurar, re-fabricar, re-definir, reciclar.

Hem pogut observar que el reciclatge és un procés molt important per a contribuir a l'economia circular, però el repte va més enllà d'aquesta "R".

Uns envasos més sostenibles o que incitin a l'usuari a dur a terme un consum més sostenible són també molt importants per aconseguir reduir el nostre impacte en l'entorn.

Troba'ns!

Cristòfol Grober 4, local 35

17001 - Girona 

info@blueroominnovation.com

Gran Via Carles III, 98 planta 10

08028 - Barcelona

info@blueroominnovation.com

Copyright © 2023 Blue Room Innovation    Política de Privacitat - Avís LegalPolítica de Cookies

Catalan