Amb blockchain la circularitat és possible!

Descobreix alguns dels nostres productes de blockchain i circularitat que oferim amb el servei Blockchain in a Box

Des de Blue Room Innovation portem anys realitzant proves demostratives i pilots en distintius àmbits de la sostenibilitat, amb la finalitat de ser replicats i escalats amb diferents tecnologies per a desenvolupar aquests mecanismes d'aprenentatge i productes. Aquesta experiència ens permeten ajudar les empreses a avançar cap a la transformació al model de l'economia circular. 

 

Passaport digital de producte i/o residus

The electronic product passport is included within the objectives set by the European Green Pact approved in 2020.

Dins del seu article 2.1.3 es parla de la necessitat de desenvolupar: "Un passaport electrònic del producte que podria facilitar informació sobre el seu origen, composició, les possibilitats de reparació i desmuntatge, i la gestió al final del seu cicle de vida".

En Blue Room Innovation utilitzem els tokens componibles per a generar un passaport de producte o residus, tokenitzat i traçable en el blockchain.

S'utilitza un identificador únic per a enllaçar un producte amb el seu bessó digital. L'identificador únic de producte permet usar un enllaç web per a enllaçar el passaport digital del producte. Utilitzant la informació emmagatzemada en el blockchain i en els sistemes de dades descentralitzades, es pot utilitzar per a crear una representació visual del passaport del producte.

Per a poder garantir que la informació obtinguda d'un passaport de producte és verídica, de confiança i no sols basada en documents de certificacions, hem de traçar tota lacadena de valor de producte i/oresidu. 

Traçabilitat de la cadena de valor

Tota la informació emmagatzemada en un passaport de producte que garantirà circularitat de productes o residus, prové de la traçabilitat realitzada durant les etapes de reciclatge, disseny i producció. Hem de traçar els processos utilitzats per al reciclatge d'un producte, des de la seva obtenció com a residu i productor origen, fins a la seva consideració de fi de residu. 

Donant la verificació del correcte tractament dels residus al productor de residus, que té la responsabilitat legal del seu reciclatge. Després de l'obtenció del material, hem de traçar els processos realitzats per a la generació d'un nou producte amb el seu pertinent passaport de producte, així com els subproductes generats durant la transformació.

També hem de traçar les diferents interaccions entro els participants traspassant, els diferents passaports de productes i possibles minvaments generats durant la creació d'un nou producte. Per a la generació d'aquestes transformacions, es poden usar els diferents indicadors utilitzats per la norma ISO 14031 per a mesurar l'acompliment de gestió i operatiu de les empreses. I classificar-los segons la seva precisió seguint la tipologia d'indicadors mediambientals. 

Credenciales verificables 

Desenvolupament de credencials verificables per a emmagatzemar dades privades en la blockchain verificats per un tercer que certifiquen l'autenticitat. 

Aquesta tecnologia és un nou paradigma per a intercanviar dades autèntiques i de confiança relacionats no sols de persones, sinó també d'empreses, dispositius o actius de manera segura i preservant la privacitat.

Gran Via de Jaume I, 33, 1r - 1a

17001 - Girona 

info@blueroominnovation.com

Gran Via Carles III, 98 planta 10

08028 - Barcelona

info@blueroominnovation.com

Aliances i Clústers

Copyright © 2021 Blue Room Innovation    Política de  Privacidad - Aviso Legal

Catalan