Digital product passport clothes

El passaport digital de producte i el seu potencial europeu

La sostenibilitat s'ha convertit en una de les principals preocupacions a tot el món, i la Unió Europea no n'és una excepció. Els països membres han desenvolupat l'Estratègia Europea de Sostenibilitat que estableix una ruta ambiciosa per abordar els reptes ambientals, econòmics i socials que enfrontem en l'actualitat. En aquesta estratègia, s'identifiquen sectors i àmbits prioritaris que requereixen una atenció especial i per als quals s'han proposat diverses normatives i mesures concretes.

No obstant això, implementar aquestes mesures i propostes pot ser tot un repte per a moltes empreses. En moltes de les normatives, ja siguin de nova creació o modificades, s'especifiquen accions relacionades amb la traçabilitat, la reducció dels residus i la reciclabilitat. És en aquest punt on el passaport digital de producte pot facilitar la transformació dels diferents sectors per complir amb l'estratègia de sostenibilitat europea. Aquí us deixem alguns exemples:

Normativa europea per sectors

- Estratègia de la UE per als Tèxtils Sostenibles i Circulars:

Implementada el 2022, aquesta estratègia es centra en transformar la indústria tèxtil en un sector més sostenible i circular. Fomentant l'ús responsable dels recursos i minimitzant els residus, la estratègia busca reduir l'impacte ambiental de la producció tèxtil.

El passaport digital de producte és una eina indispensable per poder traçar la circularitat de les peces de roba i fomentar l'economia circular en el sector. A més, permet als consumidors prendre decisions informades sobre la sostenibilitat i l'origen dels productes tèxtils.

- Nueva Regulación de Baterías de la UE:

Amb l'objectiu d'implementació per al 2026, la Nova Regulació de Bateries de la UE busca establir estàndards sostenibles per a les bateries. Aquesta regulació contribuirà a minimitzar l'impacte ambiental i fomentar el reciclatge de bateries.

In this sector, el passaport digital de producte és rucial per rastrejar la procedència, composició i cicle de vida de les bateries, cosa que facilita el seu reciclatge i gestió sostenible. Incorporar un passaport de producte digital permet als consumidors conèixer com reciclar les seves bateries, una cosa indispensable avui en dia.

- Reglament de Productes de Construcció (RPC):

Proposat el 2022, el Reglament de Productes de Construcció té com a objectiu redefinir els estàndards en la indústria de la construcció. El seu objectiu és garantir la seguretat, fiabilitat i rendiment ambiental dels productes de construcció, fomentant pràctiques de construcció més sostenibles.

El el passaport digital de producte en la construcció, és crucial rastrejar la procedència i les característiques dels materials, promoure la elecció d'opcions més sostenibles i eficients, la qual cosa contribueix a la construcció d'edificis més ecològics i responsables amb el medi ambient. A més, millora la transparència en la cadena de subministrament i garanteix el compliment de les normatives ambientals, la qual cosa és essencial en un sector que té un gran impacte en els recursos naturals i la petjada ambiental.

- Llei de matèries primeres crítiques

Amb els primers esborralls publicats Durant el primer trimestre de 2023, la Llei de Matèries Primeres Crítiques aborda l'obtenció i gestió responsable de matèries primeres crítiques. Aquesta iniciativa és crucial per garantir la seguretat dels recursos i reduir les vulnerabilitats a la cadena de subministrament.

El el passaport digital de producte és crucial per a la Llei de Matèries Primeres Crítiques perquè permet rastrejar l'origen i la composició de les matèries primeres, garantint la transparència i la traçabilitat necessàries per gestionar de manera sostenible i segura aquests recursos essencials a la indústria. A més, facilita el compliment de regulacions i polítiques relacionades amb la seguretat, la protecció del medi ambient i la reducció de la dependència de fonts crítiques.

Si vols obtenir més informació sobre com el passaport digital de producte amb tecnologia blockchain pot ajudar-te a adaptar-te a les noves normatives, estic encantat de proporcionar-te més detalls i respondre a les teves preguntes!Segueix-nos a xarxes!!

Troba'ns!

Cristòfol Grober 4, local 35

17001 - Girona 

info@blueroominnovation.com

Gran Via Carles III, 98 planta 10

08028 - Barcelona

info@blueroominnovation.com

Copyright © 2023 Blue Room Innovation    Política de Privacitat - Avís LegalPolítica de Cookies

Catalan