Ús de blockchain en el sector sanitari

L'aplicació de la tecnologia blockchain en l'àmbit de la salut va començar més tard que la d'altres sectors. En el cas de la salut, existeixen àmbits en els quals es pot aplicar aquesta tecnologia, com és l'intercanvi d'informació i dades digitals, la gestió del transport segur, la traçabilitat i verificació dels medicaments…

Moltes d'aquestes aplicacions ja estan en el mercat i estan tenint uns bons resultats. El blockchain genera confiança en la ciutadania, garanteix seguretat en els medicaments i confidencialitat de la informació dels pacients. Aquests beneficis cobreixen algunes de les necessitats que avui dia presenta el sector de la sanitat. 

Que pot aportar el blockchain a la sanitat

Actualment el sector de la salut presenta algunes mancances les quals perjudiquen la ciutadania de manera directa. Els àmbits en els quals la tecnologia blockchain pot aportar el seu valor i pot generar un impacte positiu són:

Intercanvis d'informació i dades digitals

Els intercanvis d'informació de salut que es fan avui dia solen ser econòmicament costosos. A més, la gran quantitat de sistemes de registres mèdics electrònics que existeixen a tot el món (especialment als EUA) dificulta tot el procés. D'altra banda, els registres dels pacients en nombrosos sistemes, fa que tant els metges com els pacients no puguin accedir a l'historial complet d'aquests.

Una xarxa blockchain permetria accedir fàcilment, de manera segura i des de qualsevol dispositiu, a les dades clíniques dels pacients. Així mateix, es podria realitzar un intercanvi de dades d'una forma segura, garantint la privacitat de la informació personal dels pacients. Gràcies a aquesta tecnologia es podrien realitzar tractaments més personalitzats i evitar la duplicació de serveis.

La tecnologia blockchain podria solucionar la manca que existeix a causa de la nombrosa quantitat de serveis, i totes les conseqüències que això comporta.

Blockchain y salud

Gestió del transport segur, traçabilitat i verificació dels medicaments

Molts medicaments i vacunes a causa de la seva composició i a la seva regulació necessiten ser transportats en unes condicions específiques. La tecnologia blockchain permetria verificar les temperatures a les quals s'han sotmès els productes al llarg de la cadena de subministrament. Això ajudaria els metges a identificar aquests medicaments que no han estat conservats en la temperatura idònia, i per tant, els efectes d'aquests no serien els esperats.

D'altra banda, un problema present en molts països emergents en el sector de la sanitat és la gran quantitat de medicaments falsificats existents en el mercat. Segons l'OMS, cada any 700.000 persones moren en relació amb la falsificació de medicaments contra la malària i la tuberculosi. Una xarxa blockchain permetria saber si un medicament és legítim, una vegada més aquesta tecnologia aportaria seguretat i confiança en el comprador.

blockchain y salud

Casos d'ús en els quals s'usa el blockchain en el sector de la salut:

Diferents empreses s'han centrat en una de les mancances actuals més importants dins del sector de la salut. Aquesta és la traçabilitat i vigilància dels medicaments, tant de la seva temperatura com per a certificar l'autenticació d'aquests. Una d'aquestes empreses és Modum, la qual està construint un sensor de hardware i usant blockchain per a emmagatzemar dades de sensors de manera segura.

Grans empreses estan apostant per la tecnologia blockchain, i en el sector de la salut un dels casos més rellevants és el del grup d'empreses Pfizer i Genentech, el qual ha apostat pel seu projecte MediLedger. Aquest utilitza aquesta tecnologia per a rastrejar medicaments i d'aquesta manera poder fer de forma més senzilla l'intercanvi d'informació. D'aquesta manera, està millorant un de les fallades actuals del sector de la sanitat, la gran quantitat de registres mèdics.

Als Estats Units, les despeses de salut superen els 3 bilions de dòlars anuals, els quals són gairebé el 20% del PIB. Això fa que moltes empreses intentin buscar solucions a les mancances del sector de manera innovadora, i que se centrin en llocs com els EUA o Europa i no tant en països menys desenvolupats. Així i tot, empreses com Factom, intenten buscar solucions per als països subdesenvolupats. Aquesta companyia de tecnologia blockchain ha rebut dues subvencions de la Fundació Bill i Melinda Gates, amb la finalitat de dur a terme un projecte sobre registres mèdics en països amb menys recursos. 

Visió general del sector de la salut i el blockchain

Cal destacar que el sector de la sanitat i tot el que aquest comporta està regulat pel govern. Per tant, qualsevol modificació de sistema o implementació de tecnologia blockchain ha d'estar adaptat a la regulació vigent.

És evident que el blockchain no pot resoldre tots els problemes que existeixen, però com mostren aquests exemples, sí que pot ajudar en alguns d'ells. En el sector de la sanitat, el blockchain pot proporcionar confiança i seguretat als metges i als pacients. 

Troba'ns!

Cristòfol Grober 4, local 35

17001 - Girona 

info@blueroominnovation.com

Gran Via Carles III, 98 planta 10

08028 - Barcelona

info@blueroominnovation.com

Copyright © 2023 Blue Room Innovation    Política de Privacitat - Avís LegalPolítica de Cookies

Catalan