Informe sobre l'educació sostenible a Espanya del projecte Greener Green 

Greener Green és un projecte Erasmus+ que té com a objectiu crear una plataforma d'aprenentatge, la qual contribueixi i ajudi a millorar l'educació sostenible dels nens i nenes de primària, buscant el engagement no sols dels alumnes, sinó també dels seus professors i els seus pares.

 

En quin punt es troba el projecte

Amb la finalitat de començar a preparar la plataforma i el planning formatiu, prèviament és essencial observar com està l'educació en sostenibilitat a les escoles de primària de diferents països d'Europa. En el cas d'Espanya, Blue Room Innovation, al costat de l'escola Bell-lloc, ha realitzat un Informe Nacional per a analitzar com està aquesta situació al país. 

Aquest document descriu com les lleis educació han tractat els termes d'educació ambiental i sostenibilitat al llarg dels anys. Les diferents institucions més importants del país que treballen per a aconseguir escoles verdes i que estan compromeses amb el medi ambient, entre altres. A part, s'han usat dues tècniques de recerca (les enquestes i els grups de treball), i s'ha treballat amb alumnes, professors, i pares i mares. Per a veure des d'una altra perspectiva quins són els punts forts i els punts febles de l'educació per a la sostenibilitat. 

Arran d'aquests processos s'han tret unes conclusions, les quals ajuden a saber les necessitats del país, i a poder construir l'eina d'avaluació. Això permetrà saber el grau de sostenibilitat a les escoles, quina és la manera de poder crear aquesta plataforma d'aprenentatge, i quins continguts són els necessaris. Aquests estaran adaptats per als diferents públics que Greener Green té (els docents, els alumnes i les seves famílies).

 

Situació actual de l'educació sostenible a Espanya

La situació de l'educació sostenible a Espanya ha anat evolucionant al llarg dels anys, i avui dia, s'està treballant per a introduir el terme sostenibilitat en moltes lleis i currículums. Les pròximes lleis no van exclusivament lligades al medi ambient, és més, contemplen treballar l'educació sostenible com una competència. Proposen que aquest terme es trobi incorporat en altres matèries, més enllà dels aprenentatges adquirits en l'àrea de coneixement del mitjà.

D'altra banda, cal destacar que existeixen moltes institucions que lluiten per implementar una educació sostenible. Algunes d'aquestes són: ESenRED, l'Agrupació XESC, La Red de Escuelas Verdes de Cataluña, El Programa Ecoescuelas el qual és promogut per la Junta d'Andalusia…

Conclusions de la investigació

A partir de les enquestes i els grups de treball, s'ha observat que el concepte que més coneixen els diferents públics és el reciclatge. Ara bé, existeix una valoració positiva de les iniciatives, però no del compliment d'aquestes. Es constata que no hi ha tanta abundància de mesures que fomentin altres aspectes de l'economia circular com la reutilització o la reducció mitjançant el consum responsable.

Grupo de trabajo de Educacion Sostenible

La majoria dels professors, senten motivació per tot el temari relacionat amb l'educació sostenible. Són conscients que el seu paper en la societat és important, en canvi, senten que existeix una falta de recursos i de temps per implementar-ho. S'ha observat que els currículums educatius són molt tancats, que existeix una falta de coneixement, i que hi ha una absència d'eines que poden usar els docents. Pel que són alguns dels motius pels quals l'educació sostenible necessita molta més dedicació.

L'entorn educatiu està cada vegada més digitalitzat, la qual cosa fa que la incorporació d'iniciatives digitals per a incrementar l'educació en la sostenibilitat no hagi de representar un problema. Els nens són conscients dels canvis que han hagut de viure durant aquests últims anys en relació a la sostenibilitat. Gràcies a la pandèmia han rebut bastant informació extra i els ha ajudat a adquirir coneixement sobre aquests termes.

Ens trobem, doncs, en un bon moment en el qual potenciar l'educació per la sostenibilitat a les escoles. El projecte Greener Green pot ser una bona iniciativa per a dur a terme un projecte transversal a les escoles. Pot ajudar a crear una cultura per a la sostenibilitat que incrementi el coneixement i la sensibilitat de l'alumnat, les famílies i els professors.

 

Si vols llegir l'informe complet pots descarregar-lo aquí:

Troba'ns!

Cristòfol Grober 4, local 35

17001 - Girona 

info@blueroominnovation.com

Gran Via Carles III, 98 planta 10

08028 - Barcelona

info@blueroominnovation.com

Copyright © 2023 Blue Room Innovation    Política de Privacitat - Avís LegalPolítica de Cookies

Catalan