La cooperació i el blockchain són necessaris per impulsar l'economia circular

L'Economia Circular és un terme que s'escolta sovint avui en dia, sobretot quan es parla de sostenibilitat empresarial. Aquest concepte fa referència a una manera d'aconseguir una economia més sostenible i regenerativa. Es tracta d'un model que intenta canviar la producció i el consum de béns i serveis, gestionar els recursos naturals de manera més eficient, minimitzar els residus i reduir l'impacte ambiental.

En lloc de continuar amb un model d'economia lineal tradicional, que es basa en usar i llençar, l'economia circular intenta mantenir els recursos en ús durant el major temps possible. Aquesta innovació circular afecta tota la cadena de valor d'una empresa, des del disseny del producte fins al seu reciclatge. Per dur a terme un canvi tan gran en el sistema, és important que les parts interessades s'involucren en el procés. La col·laboració d'empreses, governs, ONG i ciutadans serà essencial per dur a terme aquest canvi significatiu en la forma en què pensem i actuem.

Col·laboració per a la circularitat sostenible

Els diferents col·laboradors solen tenir prioritats i objectius diferents, i això pot provocar una manca de confiança i transparència. Perquè això no afecti el projecte, les parts interessades necessiten desenvolupar una visió compartida i treballar cap a un objectiu comú. A més de la col·laboració entre les diferents organitzacions, també és necessària la col·laboració dins de les mateixes. Totes elles han d'enfocar la seva activitat cap a una visió sostenible, on la circularitat s'integri en els diferents àmbits del negoci.

Actualment, la majoria de consumidors no tenen una responsabilitat sostenible, i els productes que consumeixen són desechables. Per aquest motiu, és necessari canviar el comportament dels consumidors cap a patrons de consum més sostenibles i són una part important del sistema. Aconseguir un canvi en els consumidors requereix el treball de les diverses parts interessades esmentades prèviament, per promoure el consum sostenible i educar als consumidors sobre els beneficis d'una economia circular.

La innovació circular és una oportunitat única per a les empreses que desitgen oferir solucions més sostenibles i eficients. Per aconseguir una economia circular efectiva, és molt important que els diferents interessats col·laborin i treballin junts. Això ajuda a crear un canvi en el sistema i promou el desenvolupament de solucions circulars.

El blockchain i l'economia circular

La tecnologia blockchain ha estat una de les tecnologies que més ha crescut aquests últims anys. Aquesta és capaç de generar ecosistemes segurs i confiables amb informació descentralitzada. Aquestes qualitats fan que la tecnologia permeti unificar la informació que comparteixen els diferents participants de la xarxa; oferint transparència i evitant possibles conflictes, fraus o diferències.

CircularPort és un projecte Blue Room Innovation que té com a objectiu desenvolupar i promoure l'economia circular en els ports de tota Europa. Aquesta iniciativa busca transformar els ports en centres d'innovació i desenvolupament sostenible mitjançant la implementació d'estratègies circulars en les activitats portuàries. Des del projecte, s'està treballant en col·laboració amb diferents actors del sector portuari, incloent autoritats portuàries, empreses i organitzacions públiques i privades.

CircularPort també ofereix recursos i eines per ajudar els ports a adoptar pràctiques més sostenibles i circulars, incloent una plataforma en línia amb informació i eines per a la presa de decisions basades en dades. El WastePassport és una de les eines digitals que permet el seguiment de residus al llarg de la cadena de valor, amb l'objectiu de millorar la gestió de residus i reduir el seu impacte ambiental. D'altra banda, el ProductPassport és una eina similar però enfocada en productes, permetent el seguiment d'informació clau com ara el seu origen, composició i petjada ambiental. Ambdues eines són importants en el marc de l'economia circular, ja que permeten un millor control i seguiment dels materials i productes al llarg del seu cicle de vida.

Coneix més sobre el projecte! https://circularport.eu/

Troba'ns!

Cristòfol Grober 4, local 35

17001 - Girona 

info@blueroominnovation.com

Gran Via Carles III, 98 planta 10

08028 - Barcelona

info@blueroominnovation.com

Copyright © 2023 Blue Room Innovation    Política de Privacitat - Avís LegalPolítica de Cookies

Catalan