Nir-vana+: plataforma de innovación abierta

En aquest document es recull el resultat del desenvolupament de la Tasca 4.1. Tecnologies Distributed Ledger DLT. Es dedica una secció a presentar els resultats, explicitant la informació proporcionada a la memòria aprovada i posteriorment els resultats obtinguts.

El desenvolupament de la tasca T4.1 contribueix en part al compliment de la fita H3a, aconseguint la versió de beta 0.1 de Nir-vana C+D. El resultat d'aquest lliurable es troba a http://redes.nirvana.eu.

Tasca 4.1. Tecnologies Distributed Ledger DLT

Descripció de la tasca

Tarea 4.1. Tecnologías Distributed Ledger DLT. Vamos a incorporar tecnología blockchain o Distributed Ledger Technologies para hacer el timestamping de las conversaciones desarrolladas dentro de los espacios de colaboración. De esta manera se obtiene una prueba de colaboración y se pude demostrar que alguien ha compartido cierta información con un colaborador.

En aquesta tasca, volem anar més enllà i determinar com podem incorporar a Nir-vana C+D dues innovacions basades en blockchain i smart contracts: la notaria virtual i la protecció d'actius d'IP que siguin totalment revelats o que sigui suficient revelar-los parcialment. S'usarà el framework més adequat (Ethereum i la seva combinació amb Alàstria, sent Rinkeby al testnet d'Ethereum) i es plantejaran possibles solucions ZKP – Zero Knowledge Proof per abordar el repte de demostrar capacitat d'IP sense revelar-la, és a dir sense revelar de forma comprometedora el knowhow de la Pime.

Descripció del Treball Realitzat

Per establir col·laboracions entre participants d'una espai sense por de no poder demostrar la divulgació d'una propietat intel·lectual es fa un procés de “proof of existance”. Tota informació (pre-image) pot ser representada mitjançant una clau de “hash” (image), les funcions de hash estan dissenyades per comportar-se de forma injectiva amb probabilitats de col·lisió extremadament baixes.

Si vam registrar aquesta clau de hash al blockchain podem demostrar que posseíem la informació o pre-image en el moment que es registra la informació. Per optimitzar el nombre de transaccions podem enregistrar totes les noves converses en un lot de claus de hash.

En generar-se un post o comentari apareix una etiqueta conforme el missatge encara està pendent de ser enregistrat.

En prémer a l'etiqueta de pending, apareix l'explicació del funcionament de la notaria virtual.

Un procés diari genera un hash de conjunt de tots els post i comentaris diaris i els envia al Blockchain. En aquest moment l'estat del post apareix com a “securing”.

Un cop ha conclòs el procés de notària virtual i ha registrat el hash de totes les propietats intel·lectuals generades aquell dia el post canvia a “secured”.

En prémer a l'etiqueta de pending, apareix l'explicació del funcionament de la notaria virtual.

Cada contingut creat a Nir-vana té un hash privat associat. Aquest hash és generat amb la següent informació:

  • Hash de l'identificador de l'usuari de la plataforma.
  • Hash de la data del contingut.
  • Hash de l'identificador de l'usuari de la plataforma.
  • Hash del contingut
  • Hash dels fitxers adjuntats.

Del hash privat es genera un nou hash, SHA256(hash privat) que és públic.

El hash públic serveix per demostrar que s'ha creat un contingut en un moment determinat i el hash privat serveix per demostrar que l'usuari original coneix la informació d'un post sense haver d'ensenyar el contingut del post.

Per demostrar que s'ha generat una propietat intel·lectual en un moment determinat cal seguir les instruccions detallades que aporta la plataforma.

  1. Cal descarregar el fitxer amb tots els hashes públics generats. Al llistat podem comprovar que el nostre hash apareix al llistat.
  2. Podem comprovar que el hash que genera el fitxer és el mateix que el que indica la platforma.
  3. Podem comprovar que la transacció feta al blockchain conté el hash i verificar la data de creació de la prova d'existència.

En aquest exemple, podem veure la transacció de blockchain del registre d'un hash per part de la notaria virtual.

També es pot utilitzar la funció específicament creada al contracte intel·ligent de la notaria virtual per verificar si un hash ha estat registrat.

El sistema de notària virtual requereix exposar el contingut de la propietat intel·lectual per poder verificar que aquest contingut és el que ha generat el hash. Això pot ser poc convenient ja que estaríem exposant la PI a un tercer.

Per proporcionar més privadesa a l'hora de mostrar un IP s'ha utilitzat una prova de coneixement nul. Les proves de coneixement nul permeten demostrar la possessió d‟un coneixement sense haver de divulgar-lo.

Per a la prova de coneixement nul s'ha fet servir l'algorisme de zk-SNARK

ZK: Fa referència a la confidencialitat i privadesa de la informació entre els usuaris sense comprometre la seva seguretat.

S: Succint: fa referència a la brevetat i rapidesa amb què es pot verificar i comprovar que la prova és veritable o legítima. Com que les proves són una demostració de la possessió d'informació o dades, la seva mida és petita, per la qual cosa es poden verificar i validar en qüestió de mil·lisegons.

N: No interactiu: vol dir que no hi ha una interacció, comunicació o relació d'intercanvi constant entre el demostrador i el verificador. És a dir, a les proves de coneixement zero només cal enviar un missatge amb la prova per demostrar la possessió sobre la informació, sense necessitat d'una comunicació constant o freqüent entre les parts.

ARK: Argument de coneixement: fa referència a la prova o coneixement que té un provador i que pot demostrar davant d'un verificador, per convèncer-lo que posseeix una informació que coneix i que és correcta, però sense revelar quina és aquesta informació.

Per a la generació del circuit encarregat de general la corba el·líptica concreta suada per al generador de punts vàlids, s'ha fet servir el projecte ZoKrates. ZoKrates és un llenguatge de programació per generar els circuits emprats a Zk-Snarks. També s'ha creat i emmagatzemat al blockchain l'Smart Contract encarregat de validar la prova de coneixement nul per a qui vulgui verificar el coneixement d'una propietat intel·lectual.

Per demostrar el coneixement d'un post o comentari sense revelar-ho, cal lliurar el hash públic del contingut i el test per a la prova.

Aquests paràmetres són codificats per ser usats pel Smart contract verificador. Aquest contracte intel·ligent és el que verifica que els paràmetres d'entrada compleixen les condicions i que només el coneixedor del contingut podria haver generat el text de la prova.

Si la prova és positiva el contracte intel·ligent torna un valor veritable, en cas contrari torna fals

Amb la implementació en blockchain de la notaria virtual i la protecció de propietat intel·lectual mitjançant algoritmes de prova de coneixement nul es dota la plataforma de les eines necessàries per a afavorir les col·laboracions i desenvolupaments de projectes amb total seguretat.

 

Activitat finançada sota el Programa Torres Quevedo 2018. PTQ-2018-009753

Troba'ns!

Cristòfol Grober 4, local 35

17001 - Girona 

info@blueroominnovation.com

Gran Via Carles III, 98 planta 10

08028 - Barcelona

info@blueroominnovation.com

Copyright © 2023 Blue Room Innovation    Política de Privacitat - Avís LegalPolítica de Cookies

Catalan