bigas de acero pasaporte digital de producto
 
 

¿Conoces las ventajas de  la tecnología blockchain para crear pasaportes de producto?

En una època marcada per preocupacions ambientals creixents i un consum conscient, les industries es veuen obligades a reformular les seves pràctiques per a un futur sostenible. Enmig d'aquesta transformació, sorgeix una innovació revolucionària: el passaport digital de productes basat en blockchain. És una solució innovadora per a millorar la transparència, la traçabilitat tecnològica té el poder no només de redefinir les dinàmiques de les industries, sinó també d'amplificar el seu compromís amb la sostenibilitat. Com ho fa?

1. Transparència i Traçabilitat:

Un passaport digital de productes, allotjat de manera segura en una cadena de blocs, proporciona un registre inqüestionable de tot el cicle de vida d'un producte, des de la seva concepció fins a la seva fi de vida. Aquesta nova transparència capacita tant les empreses com els consumidors amb informació sobre l'impacte ambiental i social de cada producte. En il·luminar el seu viatge des de l'obtenció de matèries primeres, la producció, la distribució, l'ús i la disposició final, aquesta transparència fomenta un sentit de responsabilitat, impulsant l'obtenció, fabricació i consum responsables.

2. Responsabilitat a la Cadena de Subministrament:

La xarxa d'una cadena de subministrament pot ser complexa i sovint oculta l'origen de les matèries primeres. Un passaport habilitat per blockchain trenca aquesta opacitat. Rastreja les matèries primeres fins a les seves fonts ètiques i sostenibles, evitant l'ús de minerals en conflicte o substàncies ecològicament perjudicials. Més enllà de la prevenció, catalitza la responsabilitat en tota la cadena de subministrament, insta els proveïdors a fer canvis positius.

3. Implementació de l'Economia Circular: 

El passaport digital de productes ajuda a implementar bones pràctiques d'economia circular. En promoure la millora en els components d'un producte, les empreses poden dissenyar articles que es desmuntin, reparin i reciclin amb facilitat. Aquest canvi minimitza els residus, augmenta l'eficiència dels recursos i s'ajusta als principis de sostenibilitat.

4. Capacitació del Consumidor:

El pasaporte basado en blockchain  otorga a los consumidores el poder de tomar decisiones informadas. Con información detallada sobre el ciclo de vida de un producto, los consumidores pueden alinear sus elecciones con sus principios, fomentando la demanda de productos que promueven un estilo de vida responsable.

5. Reducció del Greenwashing:

La integridad es la base de la confianza. En una era en la que el "greenwashing" es una preocupación, el blockchain ofrece una solución perfecta para combatirlo. Gracias al pasaporte digital de producto,  las afirmaciones de sostenibilidad se transforman en narrativas creíbles, mejorando la reputación de una empresa y fortaleciendo su credibilidad.

6. Compliment Normatiu:

El panorama normatiu està evolucionant, i avui en dia la sostenibilitat i la transparència es tornen fonamentals. El DPP ofereix a les empreses una eina per complir sense problemes amb els requisits regulatòris, evitant multes, malentesos i danys a la reputació.

7. Processos Eficients de Retirada i Garanties: 

Les retirades de productes i les reclamacions de garantia poden ser complicades i consumir temps en algunes ocasions. El passaport digital de producte ofereix un registre ràpid i precís de la història d'un producte: la seva fabricació, components i ús. Aquesta eficiència accelera la identificació i resolució, protegint tant als consumidors com a les empreses.

8. Presa de Decisions Basades en Dades:

 El passaport de productes, en acumular una gran quantitat de dades, desbloqueja informació que pot acompanyar en la presa de decisions. Les empreses obtenen intel·ligència per refinar processos, reduir residus i identificar àrees de millora. Aquest enfocament basat en dades cultiva l'eficiència operativa, aprofundint encara més en les arrels de la sostenibilitat.

9. Oportunitats de Col·laboarció i Associació:

Un sistema de passaport basat en blockchain fomenta la col·laboració entre les parts interessades: empreses, proveïdors i tota la resta de la cadena. Les dades compartides estimulen la innovació, impulsen les millors pràctiques i sincronitzen esforços cap a l'objectiu comú de sostenibilitat.

 

10. Valor de la Marca a Llarg Termini:

En adoptar blockchain i oferir una traçabilitat sense precedents, les empreses indiquen un sòlid compromís amb la sostenibilitat. Amb el temps, aquest compromís augmenta el valor de la marca, atreient consumidors, inversors i socis.

Ara que has descobert moltes de les avantatges de desenvolupar el teu passaport de producte amb tecnologia blockchain, et convidem a visitar CircularTrustla plataforma blockchain ideal perquè puguis ser dels primers en implementar aquesta innovadora eina.

 
diseño circulartrust dpp

Troba'ns!

Cristòfol Grober 4, local 35

17001 - Girona 

info@blueroominnovation.com

Gran Via Carles III, 98 planta 10

08028 - Barcelona

info@blueroominnovation.com

Copyright © 2023 Blue Room Innovation    Política de Privacitat - Avís LegalPolítica de Cookies

Catalan