PortNet.

PortNet, blockchain per a uns ports més sostenibles i eficients.

Plataforma blockchain per a la interconnexió dels agents que intervenen en la gestió dels residus a ports.

Per què PortNet?

Els residus generats pels vaixells són una amenaça pel medi marí. Per això, la Unió Europea ha posat en marxa diferents normatives entre les quals destaca la directiva 2000/59/EC. L'adaptació de l'entorn portuari a les normatives representa un sobre cost derivat d'ineficiències generades en abraçar les normatives.

Això acaba resultant en inconvenients per als vaixells que no perceben cap al·licient per descarregar els seus residus correctament als ports per reciclar-los en lloc d'optar per altres vies.

Per millorar l'ecosistema portuari i incrementar el reciclatge i la recollida selectiva dels residus marins, el projecte PortNet compta amb els elements següents:

dibujo token circula

Token Circula

El token Circula permetrà traçar la recollida de residus, la seva classificació i reutilització quan torni al mercat, ajudant a la redistribució dels seus beneficis a tota la cadena de subministrament de residus per als ciutadans i les empreses: convertint els residus en valor.

Wastepass

Aquest passaport permetrà que les parts interessades comparteixin informació a través de SmartContracts mentre mantenen el control de les dades confidencials transmetent plenament la confiança dins un marc distribuït.

Plataforma Portnet

Es desenvoluparà una Infraestructura DLT a Alastria per generar el llibre major del vaixell de manera distribuïda, així com totes les dades necessàries per ser utilitzades pels Capitans del Port i Autoritats Portuàries. La tecnologia ha de seguir els seus estàndards amb l'objectiu de convertir-se en un estàndard internacional per MARPOL.

Ecosistema PortNet

Esquema Mercat Secundari Circula

Partners i desenvolupament

El projecte Portnet es desenvolupa gràcies al finançament de les acceleradores europees DigiCirc (Grant agreement H2020:  873468.) i GALATEA (Grant agreement H2020 - 873026). També el programa de suport ACCIÓ per al desenvolupament d'iniciatives disruptives (núm. expedient: ACE038/21/000033).

  Compte la participació i suport de la Autoritat Portuària de Balears i ADALMO.

El mercat secundari i el token CIRCULA s'ha desenvolupat amb el suport de ACCIO i el seu programa de Cupons Indústria 4.0, número expedient: NÚMERO EXPEDIENT: ACE045/21/000006

Catalan