PORTWASTE un projecte de Blue Room Innovation i Navozyme

Les deixalles generades pels vaixells, com els residus oliosos, les aigües residuals i les escombraries, suposen una important amenaça per al medi ambient marí. El marc jurídic actual que estableix les normes aplicables a les deixalles generades pels vaixells és la Directiva 2000/59/CE. Aquesta directiva ocasiona costos administratius; una part important d'aquests és innecessària i es deu a la ineficàcia del sistema. Així mateix, existeix una problemàtica ambiental amb la gestió de desfets, la seva traçabilitat i la baixa taxa de reciclatge que s'experimenta en tots els sectors (incloent el portuari). 

 

El projecte PORTWASTE 

PORTWASTE neix amb el propòsit de crear una plataforma blockchain que ofereixi una traçabilitat absoluta. Des del generador de residus portuaris fins a la seva valorització en plantes de tractament.

Navozyme aportarà el seu component tecnològic N-SWAP. Aquest s'ha provat en entorns portuaris per a la gestió documental (a través de blockchain) dels residus dels Annexos I i V del protocol MARPOL. Aquest component traça el recorregut del residu des del capità de vaixell fins que arriba a instal·lacions portuàries.

 Així mateix, des de Blue Room Innovation aportarem el nostre WastePassport. Una eina que permet convertir els lots de residus en Tokens Componibles (Fungibles i No fungibles) i obtenir un doble benefici:

- Fer servir les característiques úniques de cada lot de residus (No fungibilitat) per a traçar el seu recorregut des de les instal·lacions portuàries fins a la planta de tractament.

- Monetitzar el valor que van adquirint els residus a través de les seves transformacions i plasmar-lo en el token natural Circula (CIL). El token permetrà crear un mercat secundari descentralitzat i en el qual es podran aplicar eines DeFi per a la millora de la circularitat. Aquesta millora es donarà a través de convertir el residu en valor i fomentar la seva comercialització (en disminuir els costos de transacció i millorar la transparència dels mercats).

PORTWASTE

La combinació de totes dues tecnologies, fins i tot sinèrgiques, estan sent sotmeses a importants tasques de recerca industrial. Tot això amb la col·laboració del Clúster Digital i del Ministerio de Industria. Un dels objectius finals d'aquest projecte serà la creació d'una blockchain sota el nom de CircularTrust, en aquesta es desenvoluparà PORTWASTE. CircularTrust serà interoperable, permetrà treballar entre N-SWAP i WastePassport però al seu torn integrar altres softwares portuaris.

Cal destacar que PORTWASTE persegueix evolucionar el token natural Circula (CIL). Aquest monetitza el valor dels residus basant-se en una cistella representativa del valor de mercat. Tot això amb la finalitat de crear un token instrumental que permeti crear un mercat.

L'Impacte generat amb PORTWASTE:

1. Protegeix el medi ambient marí, a causa de la reducció dels residus (generats pels vaixells) que són abocats en la mar. Això és possible gràcies a la traçabilitat dels residus brindada per la tecnologia blockchain.

2. Facilita les operacions marítimes mitjançant la reducció de la càrrega administrativa dels ports, els usuaris del port i les autoritats competents, tot això reduint els seus costos.

3. Fomenta la integració de blockchain a les Pimes relacionades amb la gestió de residus. Les quals no tenen recursos per a implementar pels seus propis mitjans aquest tipus de tecnologia. PORTWASTE tindrà funcionalitats de Blockchain as a Service on no es requeriran integracions ad hoc, disminuint dràsticament els costos d'implantació.

Socios del proyecto:

Troba'ns!

Cristòfol Grober 4, local 35

17001 - Girona 

info@blueroominnovation.com

Gran Via Carles III, 98 planta 10

08028 - Barcelona

info@blueroominnovation.com

Copyright © 2023 Blue Room Innovation    Política de Privacitat - Avís LegalPolítica de Cookies

Catalan