Què és i per què és important el TRL?

A l'ecosistema d'innovació i en especial del finançament de la innovació és important poder interpretar d'una manera ràpida i universal en quin estat de maduresa tecnològica hi ha un projecte. Per això s'utilitza com a mesura el nivell de TRL (Technolgy Readiless Level). El TRL d'un producte va des del nivell 1 fins al 9, i l'1 correspon a les primeres fases d'ideació i el 9 al desplegament complet al mercat.

Originario de la NASA

L'origen d'aquesta clarificació prové de la NASA, que a 1989 va definir formalment 7 nivells de TRL, amb l'objectiu de mesurar el grau de maduresa de la tecnologia espacial. Finalment, la definició original es va transformar en una de 9 nivells a la década del 1990.

Més tard, des de 1999, i com a resultat d'una investigació del govern de EUA, el Departament de Defensa d'aquest país va incorporar el TRL per adquirir tecnologia d'armes.

De manera similar, el Commonwealth d'Austràlia va començar a fer servir TRL. Al voltant d'aquest temps, l'ús de TRL es va estendre entre altres organitzacions governamentals i militars a països de parla anglesa i l'Agència Europea Espacial.

L'elecció del TRL per a la política de la UE es va proposar a l'informe final del primer HLG-KET (High-Level Expert Group on Key Enabling Technologies), i es va implementar per primera vegada a Europa per al programa marc de la UE Horizon 2020.

A partir de llavors, la mesura ha anat convertint-se en el terme universal per presentar el nivell de maduresa tecnològica d'un projecte a qualsevol part del món convocatòries d'innovació públiques i també privades.

 

Quins són els nivells TRL?

Aquest és el nivell més baix de maduresa tecnològica. La investigació científica comença a traduir-se en R+D aplicada.

Els exemples poden incloure estudis en paper de les propietats bàsiques duna tecnologia o treball experimental que consisteix principalment en observacions del món físic. La informació de seguretat inclou investigacions publicades o altres referències que identifiquen els principis subjacents a la tecnologia.

La informació de seguretat inclou publicacions o altres referències que descriuen l'aplicació que s'està considerant i que proporcionen anàlisis per donar suport al concepte. El pas de TRL 1 a TRL 2 mou les idees de la investigació pura a l'aplicada. La major part del treball són estudis analítics o en paper amb èmfasi a comprendre millor la ciència. El treball experimental està dissenyat per corroborar les observacions científiques bàsiques dutes a terme durant el treball TRL 1.

S'inicia la investigació activa i el desenvolupament. Els estudis de laboratori busquen validar les prediccions analítiques dels components per separat de la tecnologia. Els exemples inclouen components que encara no han estat integrats o no són representatius.

Es duu a terme el disseny, desenvolupament i anàlisi de laboratori dels components tecnològics. Aquí, els components tecnològics bàsics són integrats perquè funcionin junts. És un prototip molt senzill en comparació del que resultarà al final.

Els components tecnològics bàsics són integrats amb elements reals per ser analitzats en un entorn simulat. Aquest és un prototip d'alta fidelitat en comparació del sistema final.

El prototip bo, a partir del nivell 5, és analitzat en un entorn rellevant. La demostració del sistema o procés es duu a terme en un entorn operacional.

El prototip està proper al nivell de sistema operatiu planificat. El disseny final és virtualment complet. L‟objectiu d‟aquest nivell és eliminar els regs d‟enginyeria i manufacturació.

La tecnologia ha estat provada per treballar a la part final sota les condicions esperades. En la majoria dels casos, aquest nivell representa la finalitat de l'ús de desenvolupament de sistemes veritables.

Aquí, la tecnologia adopta la seva forma final i està llesta per al desplegament comercial.

Com puc incrementar el TRL d'un projecte d'innovació?

Els diferents programes de finançament de la innovació poden anar destinats a projectes a partir d‟un TRL en concret. Hi ha programes destinats a madurar una idea (per a TRLs més baixos) i programes que sol·liciten un mínim TRL per poder-hi accedir.

Per incrementar el TRL d'un projecte i poder justificar el punt on es troba un projecte, és recomanable comptar a l'equip d'innovació amb un membre que tingui prou coneixement de la mesura. 

Si a l'empresa o equip de recerca no existeix aquest perfil, les consultores d'innovació, com ara Blue Room Innovation, poden ser el partner d'innovació que necessites per incrementar el TRL dels teus projectes i preparar les propostes per a les convocatòries de finançament públic i privat .

Referencias Blue Room Innovation:

  • RECICLOS - projecte cocreat amb Ecoembes des de TRL 1 a TRL 9.
  • PORTNET - projecte propi de Blue Room Innovation des de TRL 1 a TRL 5 actualment.
  • SCENTS - projecte propi de Blue Room Innovation des de TRL 1 a TRL 5 actualment.

Programes en què Blue Room Innovation assessora els seus clients:

  • Horizonte Europa
  • EIC Accelerator
  • Eurostars 2

Fonts consultades

From NASA to EU: the evolution of the TRL scale in Public Sector Innovation

Madurez tecnológica TRL

¿Qué son los TRLs?

Troba'ns!

Cristòfol Grober 4, local 35

17001 - Girona 

info@blueroominnovation.com

Gran Via Carles III, 98 planta 10

08028 - Barcelona

info@blueroominnovation.com

Copyright © 2023 Blue Room Innovation    Política de Privacitat - Avís LegalPolítica de Cookies

Catalan